• Aktualności

     • WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY o HIV/AIDS

     • 03.12.2018
     • 30 listopada 2018r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W eliminacjach wzięło udział 42 uczniów szkół średnich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na etapie powiatowym. Poziom olimpiady był wysoki i wyrównany. Spośród uczestników wyłoniono trzech laureatów, odpowiednio z Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku, Sokółce i Łomży.

      Nasz powiat godnie reprezentowały trzy uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika: Dominika Kozłowska z kl. IIId, Milena Gutowska z kl. Ic i Laura Hasratyan z kl. Ib, które wykazały szeroką wiedzę na temat HiV i AIDS, uzyskując satysfakcjonujące wyniki z testu.

                                                              OPIEKUN: Helena Baranowska.

     • Zbratani z poprawną polszczyzną

     • 01.12.2018
     • Uczennice klasy I A – Aleksandra Popowska, Anna Czapska, Julia Wróblewska, Klaudia Sobolewska, Martyna Jaczyńska, Natalia Maciorowska, Weronika Kruszyńska, Weronika Sikorska, Wiktoria Bałdyga, uczennica klasy II C – Karolina Maciorowska i uczniowie klasy III C – Agnieszka Konecko, Daria Ławska, Klaudia Sitek, Milena Żbikowska, Patrycja Chilińska, Weronika Mysiewicz oraz Mateusz Wójcicki zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Najlepszy wynik (30 pkt/30 pkt) uzyskały: Klaudia Sobolewska, Milena Żbikowska i Klaudia Sitek.

      Serdecznie gratuluję wszystkim Konkursowiczom i życzę powodzenia w  dalszych polonistycznych zmaganiach.  II etap konkursu  – 7 stycznia 2019 roku (korekta krótkiego tekstu, pytanie otwarte z frazeologii – elementy pisania twórczego, wyjaśnienie znaczenia związku frazeologicznego oraz wykazanie się umiejętnością użycia związku frazeologicznego).

                                                                                            Emilia Świderska

     • Wspomnienia poHerbertowskie…

     • 28.11.2018
     •     Zasłynął przede wszystkim z cenionego tomiku Pan Cogito. Jest symbolem niezłomnego poety, wybitnego myśliciela, który pod presją komunistycznej władzy nie ugiął moralnych kolan. Zawsze pozostawał wierny najjaśniejszej idei, jaką jest prawda, i dlatego rok 2018 ustanowiono Rokiem Zbigniewa Herberta.

          Korzystając z tej jakże wyjątkowej okazji nasze liceum podjęło się artystycznego zadania – uczczenia owego Roku obchodami wynoszącymi na piedestał twórczość niezłomnego autora Trenu Fortynbrasa. Data 29 października 2018 roku oficjalnie otworzyła obchody Roku Herbertowskiego. Ich rozpoczęciem okazał się wykład prof. dr. hab. Dariusza Kuleszy (UwB). Pan profesor mówił o Herbercie – lakonicznie rzecz ujmując. Wybitny intelektualista i krasomówca zastanawiał się nad znaczeniem Herbertowskiej poezji, omawiał jej wpływ na codzienne życie przeciętnego człowieka.

          Uczniowie, wychodząc z miejsca spotkania i jednocześnie miejsca rozważań naukowych i literackich, przechadzając się po pięknie udekorowanych korytarzach szkolnych, z  niecierpliwością czekali na kolejną atrakcję – Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. W popołudniowych zmaganiach wzięli udział licealiści, ale także gimnazjaliści oraz uczniowie szkół podstawowych. Napełnieni światem aksjologii Herbertowskiej, nie mogli się doczekać następnego dnia zapowiadającego jeszcze więcej atrakcji.

          30 października przywitał uczniów Herbatką z Herbertem. Uczestnicy wydarzenia, pijąc ciepły napój, z zaciekawieniem przyswajali informacje z życia poety oraz wiadomości  o  jego ukochanym Lwowie podczas znakomitych prezentacji przygotowanych przez Dominikę Jankowską (III c) i Dawida Burzyńskiego (II d).

          Wieczór zaprosił do zwieńczenia szkolnych obchodów Dni Herbertowskich częścią artystyczną. Ciepła, tajemnicza atmosfera, piękne, wzruszające interpretacje wierszy poety, przepiękne wykonanie znanych pieśni wzruszyły, aż chce się wierzyć, wszystkich gości, skłaniając ich do refleksji nad ideą patriotyzmu oraz nad ludzką kondycją moralno-etyczną.

          Dni te przybliżyły wszystkich uczestników do uniwersum poetyckiego Zbigniewa Herberta. Od tamtej pory twórczość artysty słowa przestała być jedynie zbiorem słów, lecz stała się swoistym dekalogiem. Dekalogiem wyznaczającym ścieżki myślenia i działania w  imię najwyższego dobra.

                                                                                                         Kinga Glińska, kl. II C

     • Tego jeszcze nie było! Słów kilka o pewnym konkursie…

     • 23.11.2018
     • 22 listopada 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta Rozmyślania Pana Cogito zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie. Nasze liceum reprezentowały uczennice – Weronika Żmijewska (1a), Kinga Glińska (2c), Patrycja Chilińska (3c), Agnieszka Konecko (3c) i Julia Styczyńska (3c). Każda z nich, rozumiejąc wartość artystyczną utworu Herberta, zaprezentowała interpretację tekstu poetyckiego poruszającą intelekt, wyobraźnię i emocje odbiorców. Młode Artystki, zgodnie z  zasadami poprawnej wymowy, czystości dykcji i emisji głosu jako najważniejszego instrumentu wykonawczego, opowiadały o uczuciach, wartościach, nonkonformizmie, odwadze, pięknie, o  czytaniu i wędrówce egzystencjalnej. Weronika mówiąca o intymnej więzi wnuka z  „przenajświętszą babcią” (Babcia), Kinga prezentująca podróż do krainy literatury (Podróż do Krakowa), Patrycja rozprawiająca o zachowaniu niezależności i wolności ducha (Przesłanie Pana Cogito), Agnieszka wspominająca szlachetnego i mądrego nauczyciela pełnego pasji (Pan od przyrody) i Julka zastanawiająca się nad znaczeniem estetyki w życiu człowieka (Potęga smaku), oczarowały jury wyczuciem frazy, sztuką prezentacji, opowieścią-deklamacją.

      Niecodzienny werdykt jurorów:

      I miejsce ex aequo – Weronika Żmijewska, Kinga Glińska, Patrycja Chilińska, Julia Styczyńska, Agnieszka Konecko

      dowodzi wielkiego talentu krasomówczego naszych Laureatek, które w tym roku szkolnym wzięły już udział w 3 konkursach recytatorskich różnego typu, zajmując zaszczytne pierwsze, drugie czy trzecie miejsce bądź otrzymując wyróżnienie (IV Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej „Tu nasze miejsce, tu nasz kraj”; Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta).

      Chyląc czoło przed Waszymi zdolnościami oratorskimi, jednocześnie dziękuję za owocną współpracę.

      Emilia Świderska

     • Dla Niepodległej 9 listopada 2018 rok, godzina 11.11

     • 23.11.2018
     • Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  poprzez uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego uczcili stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

     • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018 Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta

     • 23.11.2018
     •    „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne za-grożenie”. Słowa te, wypowiedziane przez autora Pana Cogito, stały się zarzewiem wielkich wydarzeń edukacyjnych, które z kolei stały się udziałem społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie w Roku Herbertowskim. Organizatorom przedsięwzięcia kulturalnego przyświecało wiele celów, spośród których kluczowym było popularyzowanie artystycznego dorobku „pana od przyrody” oraz świata wartości z patriotyzmem w roli głównej w Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

         Propozycja połączenia obchodów Roku Zbigniewa Herberta z wielkim wydarzeniem patriotycznym spotkała się z zainteresowaniem i aplauzem ze strony grajewskich licealistów, którzy bardzo chętnie przystąpili do projektu. Uczniowie starszych klas, dzięki już zdobytej wiedzy, dostrzegli zależność między Herbertowską koncepcją poezji i dziejami narodu pol-skiego, narodu dumnego, oddanego idei wolności i patriotyzmu, dzielnie walczącego, jak po-kazuje historia, o wolność i broniącego jej.

        Wspólnota ducha, wrażliwość na piękno poetyckiego słowa, umiłowanie wiedzy oraz Ojczyzny to wartości, które nas zjednoczyły w wielkim wysiłku przygotowania Szkolnych Obchodów Roku Zbigniewa Herberta. Nas, czyli uczniów i nauczycieli zaangażowanych inte-lektualnie, emocjonalnie i duchowo w pracę na rzecz pięknego edukacyjnego przedsięwzięcia, którym do dziś żyje nasza szkoła. A naprawdę bardzo wiele się działo w  ciągu tych dwu pamiętnych dni.

         Projekt edukacyjny zatytułowany „Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta” był reali-zowany w grajewskim liceum 29 i 30 października Anno Domini 2018. Czas obchodów nie był przypadkowy, bowiem – jak wiadomo – 29 października to dzień urodzin autora Potęgi smaku.

        Szkolne Obchody Roku Herberta, których pomysłodawczynią była Emilia Świderska, poprzedziły trzytygodniowe przygotowania, ponieważ zadań do zrealizowania, obejmujących wiele obszarów aktywności, było dużo. Scenografia (mała sala gimnastyczna, pracownia nr 8, kawiarenka), dekoracje, sztuka recytacji, kunszt muzyczny, artystyczne opracowanie formy plakatów, zaproszeń, przygotowanie gablot tematycznych – wszystko to współtworzyło formułę naszego przedsięwzięcia kulturalnego. Organizatorzy tegoż – Emilia Świderska, Marzena Sosnowska, dyrektor Grzegorz Curyło, którzy czuwali nad całością projektu edukacyjnego, bardzo serdecznie dziękują wszystkim Uczniom zaangażowanym w obchody Roku Herberta.

     • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018

     • 23.11.2018
     • 29 października 2018 r. (11.35 – 12.20) – wykład prof. Dariusza Kuleszy

      Obchody Roku Herberta inauguruje prof. Dariusz Kulesza, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, swoim wykładem „Kim jest Pan Cogito? Społeczne role Zbigniewa Herberta”. Akademicka forma przekazywania wiedzy – niezwykle barwna opowieść o twórczości poety, imponderabiliach, miłości, godności, cierpieniu, Ojczyźnie, maskach  i o „ruchu myśli”, bogata w dygresje, trzymająca w  napięciu, sprawia, że uczniowie myślami i sercem przenoszą się do biograficznego i literackiego świata skomponowanego przez autora Epilogu burzy. Pan profesor Kulesza, zwracając uwagę na piękną formę wierszy Herberta oraz ich treść głęboko osadzoną w egzystencji i codzienności każdego człowieka, trafia w samo sedno. Uczniowie dostrzegają tę subtelną nić, jaka łączy ich punkt widzenia, sposób odczuwania świata i jego przeżywania z propozycją wpisaną w dzieła wielkiego poety XX wieku. Herbert-moralista, Herbert-obrońca skrzywdzonych, Herbert-prokurator, Herbert-humorysta i Herbert-ironista to tylko niektóre role społeczne, na które pan profesor kładzie nacisk w swoim wykładzie. Wielowymiarową opowieść o życiu i  twórczości poety wieńczy odczytanie wiersza Życiorys, tekstu ukazującego prawdziwego Herberta, prawdziwego człowieka.

     • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018

     • 23.11.2018
     • 29 października 2018 r. (14.00 – 16.30) – Konkurs Recytatorski Poezji

      Zbigniewa Herberta

      Trwa Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta, w którym biorą udział nie tylko licealiści, ale również uczniowie szkół podstawowych (ósme klasy) oraz gimnazjaliści klasy trzeciej. Młodzież recytuje łącznie 21 wierszy, bo tylu jest uczestników, wywierając duży wpływ na emocje słuchaczy. Ci ostatni nie kryją łez wzruszenia i swojego podziwu dla umiejętności młodych adeptów sztuki recytatorskiej. Nienaganna dykcja, piękna barwa głosu, właściwy akcent, frazowanie, pauza artystyczna oraz pomysłowość interpretacji sprawiają, że jurorzy stają przed trudnym wyzwaniem wyłonienia laureatów trzech pierwszych miejsc w  dwóch kategoriach wiekowych (I – ósmoklasiści i gimnazjaliści, II – licealiści). Precyzyjnie określone kryteria oceny recytacji oraz duże kompetencje jurorów  (przewodniczący – pan Artur Lewczuk, członkowie – ks. Tomasz Chludziński, pan Grzegorz Curyło) skutkują obiektywnym werdyktem. W młodszej kategorii wiekowej laureatami zostają: 1. miejsce – Aleksandra Czaplicka (Przesłanie Pana Cogito), 2. miejsce – Elina Pavliv (Rozważania o problemie narodu), 3. miejsce – Kinga Sobolewska (Zasypiamy w słowach). Z kolei w drugiej kategorii przyznano aż 4 wyróżnienia: Agnieszce Konecko (Pan od przyrody), Oldze Modzelewskiej (17 IX), Natalii Lewszyk (Siódmy anioł), Julii Styczyńskiej (Potęga smaku). Laureatką 1. miejsca zostaje Kinga Glińska (Podróż do Krakowa), laureatką 2. miejsca – Patrycja Chilińska (Przesłanie Pana Cogito), 3. miejsca – Weronika Żmijewska. Zwycięzcy konkursu oraz uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, laureaci i wyróżnieni dodatkowo pięknie wydane tomiki poezji Zbigniewa Herberta oraz gadżety z logo I LO w Grajewie.

     • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018

     • 23.11.2018
     • 30 października 2018 r. (08.50 – 9.35 i 09.45 – 10.30) – Herbatka z Herbertem

      Herbatka z Herbertem w szkolnej kawiarence, w niezwykle miłej atmosferze filiżankowo-ciasteczkowej, to kolejny rozdział sagi o autorze Pana Cogito. Jej uczestnikami są głównie uczniowie klasy humanistycznej – pierwszej, drugiej i trzeciej. Natalia Załuska, wprowadzając wszystkich zgromadzonych do epistemologicznej odysei o  życiu i twórczości wybitnego poety, wykonuje klasyczny utwór Mały romans Tatiany Stachak (gitara). Po nim prelegenci – Dominika Jankowska oraz Dawid Burzyński – snują barwną opowieść o  Herbercie, o jego artystycznym dorobku i  ukochanym Lwowie. Kolejne slajdy prezentacji multimedialnej pozwalają zilustrować ciekawą ścieżkę egzystencjalną i twórczą poety (choć są też tacy, którzy twierdzą, że najlepiej wszystko odda indywidualna wyobraźnia nieakceptująca gotowego, ściśle określonego i utrwalonego obrazu). Anegdoty, dygresje i złote myśli poetyckie są istotną częścią wystąpień uczniów, którzy wykazują się imponującą wiedzą w danej dziedzinie literackiej oraz dużymi umiejętnościami retorycznymi. Żywy, gawędziarski styl, zróżnicowana konstrukcja zdań, bogata leksyka i swoboda wypowiedzi robią wrażenie nie tylko na uczniach-słuchaczach, ale także na nauczycielach.

     • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018

     • 23.11.2018
     • 30 października 2018 r. (17.00 – 19.00) – wieczorek poetycko-patriotyczny

      Zwieńczeniem Szkolnych Obchodów Roku Herberta jest wieczorek poetycko-patriotyczny, w którym uczestniczą młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrekcja, rodzice uczniów oraz przedstawiciele różnych instytucji miejskich. Patriotyczna nuta, wybrzmiewająca w scenografii i tonie muzycznym otwierającym spotkanie (po raz kolejny Natalia Załuska gra na gitarze klasyczny utwór), jednoczy zebranych wokół idei Wielkiej Ojczyzny Zbigniewa Herberta. Konferansjerzy – Kinga Glińska i Marcel Formejster – w patetycznym tonie, z właściwą powagą i w poczuciu wyjątkowej rangi 20. rocznicy śmierci wybitnego poety, przypadającej w Stulecie odzyskania przez Polskę upragnionej wolności, rozpoczynają sentymentalną opowieść o Herbercie. Wątki biograficzne przeplatają się z historycznymi, bo taki entourage określa egzystencję wielkiego Artysty Słowa. Ukochana Babcia (Maria z  Bałabanów), umiłowana Matka, mądry Ojciec, których sylwetki i  świat duchowy wybrzmiewają w genialnych recytacjach uczniowskich (Babcia, Mama), budują portret Bohatera Roku 2018. Pieśni – Kocham cię, życie, Zielony dom, To, co dał nam świat, Radość najpiękniejszych lat, Dni złe zwodziły mnie – w genialnej interpretacji młodych artystów-licealistów – porywają serca słuchaczy, którzy nie kryją swoich emocji, słuchając oryginalnych muzycznych aranżacji. Wiersze Herberta, wybrzmiewające w dalszej części wieczorku (Nigdy o Tobie, Podróż do Krakowa, Pan od przyrody, Do Henryka Elzenberga, Chciałbym opisać, Przesłanie Pana Cogito, Potęga smaku, Brewiarz, Pokuta), ilustrują bogactwo tematyczne utworów poety i przestrzeń inspiracji artystycznej. Finalny akord muzyczny – Modlitwa (Okudżawy) – jednoczy słuchaczy, którzy uniesieni zachwytem, dotykają tego, co konstytuuje człowieka – duchowej części ludzkiego bytu.

        Emilia Świderska

      Galeria zdjęć:  Martyna Baranowska, Marcel Formejster, Emilia Świderska

     • „Medytacja nad dziełem stworzenia”.

     • 28.11.2018
     •     Dnia 23 października 2018 roku, z okazji Dnia Papieskiego, obejrzeliśmy „Medytację nad dziełem stworzenia”. W oparciu o fragmenty „Tryptyku rzym-skiego” Karola Wojtyły, przypomnieliśmy sobie początki dziejów człowieka          i świata, oraz prawdę wiary Kościoła, że w Bogu, żyjemy, poruszamy się i je-steśmy. On jest Początkiem i Kresem.

     • Konkurs recytatorski - lokalny

     • 12.11.2018
     • Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Patrycja Chilińska 3C: pierwsze
      Weronika Żmijewska 1A: drugie
      Julia Styczyńska 3C: trzecie

      Konkurencja: Konkurs recytatorski
      Okręg: lokalny

                             Mistrzynie sztuki żywego słowa
      8 listopada 2018 roku uczennica klasy 1A – Weronika Żmijewska oraz uczennice klasy 3C – Patrycja Chilińska i Julia Styczyńska uczestniczyły w IV Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej „Tu nasze miejsce, tu nasz kraj”, godnie reprezentując naszą szkołę.
      Laureatki konkursu recytowały następujące teksty: fragment „Kwiatów polskich” Juliana Tuwima, „Mazowsze” i „Trzeba umieć ludzi pokochać” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, składając hołd Ojczyźnie w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydobywając z dzieł walory dźwiękowo-brzmieniowe, uniwersalne wartości oraz jakości artystyczno-estetyczne, umiejętnie połączyły je ze światem indywidualnych emocji. Prawidłowa dykcja, właściwa intonacja, piękna barwa głosu, akcent, frazowanie oraz pauza artystyczna i logiczna zachwyciły jurorów konkursu, którzy nagrodzili nasze uzdolnione Licealistki.
      Z całego serca gratuluję Patrycji, Weronice i Julce. Jestem z Was bardzo dumna!
      Dziękuję, że inkrustujecie swoim talentem, zdolnościami i umiejętnościami także moją szkolną rzeczywistość polonistki.

      Emilia Świderska

     • 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

     • 12.11.2018
     • „(…) Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
      nie będę powalonym drzewem.
      Codziennie mocniej w ciebie wrastam
      rado
      ścią, smutkiem, dumą, gniewem. (…)”

      „Kocham Cię, Polsko!”

      Pod takim hasłem, w holu głównym pierwszego piętra naszej szkoły „ wyrosło” biało-czerwone drzewo. Na jego koronie uczniowie wypisali osobliwości, za które najbardziej cenią nasz kraj. Folklor, Bałtyk, góry, bogata historia, pyszne jedzenie…, to tylko niektóre spośród licznych  przymiotów Polski z jakich dumni są nasi uczniowie. Kompozycja została przygotowana dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski. W jej przygotowanie zaangażowali się uczniowie klas II a, b oraz c pod okiem
      p. Ewy Krajewskiej.

     • Eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS - regionalny

     • 12.11.2018
     • Nowe osiągnięcie w naszej szkole:

      Laura Hasratyan 1B: pierwsze
      Dominika Kozłowska 3C: drugie
      Milena Gutowska 1C: trzecie

      Konkurencja: Eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS
      Okręg: regionalny

      Osoby te zakwalifikowały się do udziału w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

    • WYJĄTKOWY SPEKTAKL NA INAUGURACJĘ JUBILEUSZU SZKOŁY!
     • WYJĄTKOWY SPEKTAKL NA INAUGURACJĘ JUBILEUSZU SZKOŁY!

     • 20.09.2018
     •     Miło mi poinformować, że z inicjatywy naszej absolwentki, Pani Barbary Kuczewskiej (matura 1975) oraz jej męża, Waldemara Niklińskiego, od lat mieszkających w USA, na scenie Grajewskiego Centrum Kultury zostanie zaprezentowany spektakl autorstwa Kazimierza Brauna „Promieniowanie - Rzecz o Marii Skłodowskiej-Curie”, przygotowany  przez Salon Muzyki, Poezji i Teatru z Toronto.

          Akcja sztuki rozgrywa się pod koniec życia noblistki, w sanatorium we francuskich Alpach, na tarasie z widokiem na góry. W dialogach z Ewą, swoją córką – dziennikarką, Maria Skłodowska-Curie ujawnia ogrom przeżyć, zarówno jako osoby prywatnej, jak i pasjonata nauki. W czasie szczerej rozmowy Ewa  dowiaduje  się  prawdy o matce. Kilka wielkich monologów, w których Maria wspomina śmierć swojej matki, decyzję wyjazdu za granicę, studiów w Paryżu, przybliża sylwetkę kobiety i naukowca.

          Spektakl z powodzeniem prezentowano już po obu stronach Atlantyku – w wielu miastach Kanady i USA oraz w Europie Zachodniej (Francja, Portugalia), a w Polsce gościł na deskach słynnych teatrów, m.in. w Warszawie  i w Krakowie.

          Na scenie zobaczymy dwie aktorki. W rolę słyn-nej noblistki wciela się Maria Nowotarska, artystka związana w latach 1957-1990 z Teatrem im Juliusza Słowackiego w Krakowie, która je-szcze przed wyjazdem w 1990 roku do Kanady zapadła w pamięć polskich widzów rolami w takich filmach jak „Kopernik”, „Nad Niemnem” czy „Między ustami a brzegiem pucharu”. Rolę Ewy gra córka Marii Nowotarskiej, także aktorka, a na co dzień dziennikarka telewizji OMNI TV w Toronto – Agata Pilitowska.

      Spektakl, który odbędzie się we wtorek, 9 października 2018 roku o godz. 18.00, zainauguruje obchody 100–lecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Choćby z tego powodu  na widowni nie powinno zabraknąć uczniów, nauczycieli oraz licznych absolwentów tej szkoły.

      Wstęp wolny!

      Serdecznie zapraszamy miłośników sztuki teatralnej najwyższych lotów i sympatyków naszej szkoły!

    • „Narodowe Czytanie” w Grajewie
     • „Narodowe Czytanie” w Grajewie

     • 20.09.2018
     •       7 września 2018 roku Grajewskie Centrum Kultury zorganizowało „Narodowe Czytanie” znakomitej powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Drugoklasiści klasy „C”, niezasypiający gruszek w popiele, wzięli udział w tym wielkim narodowym wydarzeniu, którego konferansjerem był znakomity artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek, dziennikarz i poeta – Artur Andrus.

              Młodzież z wielką uwagą wsłuchiwała się w wartką opowieść o życiu Cezarego Baryki, bohatera literackiego zmagającego się z trudami ludzkiej egzystencji, poszukującego ładu w świecie zewnętrznym, ale też wewnętrznym. Nasze serca i umysły – nie wiedzieć kiedy – znalazły się w niewoli artystycznego języka autora „Przedwiośnia”. Ale jakże to miła i fascynująca niewola! Labirynt leksykalny, kaskada składniowa, ornamentyka frazeologiczna, półuśmiech ironii wciągały nas coraz bardziej w literackie uniwersum – krainę odsłaniającą przed człowiekiem praźródło dające mu zrozumienie własnego losu. I choć jeszcze nie czytaliśmy tekstu Żeromskiego, to wiemy, że stanie się to niebawem.

                                                                                                                 Kinga Glińska kl. 2C

    • Lochy - 20.09.2018
     • Lochy - 20.09.2018

     • 18.09.2018
     • Powrót lochów!

      Powrót lochów!

      Już w najbliższy czwartek, 20 września powracamy z większymi siłami! Zapewniamy dobrą zabawę i niezapomniane wrażenia! Mamy też dla Was ciekawą propozycję, otóż w tym roku zagra dla Was dwóch producentów z naszego miasta: ZLATAN oraz megot!

      Start: 19:00, czekamy na Was!

      Impreza odbędzie się w I LO im. Mikołaja Kopernika, ul. Mickiewicza 3, czas przewidziany 19.00-21.00, wstęp płatny 2 zł, osoby spoza szkoły za okazaniem legitymacji.

    • Liczba wizyt

     liczba odwiedzin: 57594