• Pedagog

     • Pedagog szkolny


     • mgr Małgorzata Rydzewska

      Gabinet nr 203

       

        Pedagog szkolny uzupełnia, pogłębia i rozszerza  działalność dydaktyczno-wychowawczą prowadzoną w szkole. Jest łączni-kiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także lo-kalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi.

    • Godziny pracy:

    • Zaprasza na indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców
     w następujących godzinach:

     Poniedziałek
     10:00 - 16:00

     Wtorek
     9:00 - 13:00

     Środa
     9:00 - 13:00

     Czwartek
     10:00 - 14:00

     Piątek
      9:00 - 13:00

   • Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ !

    Uczniu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;

    ►masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać;

    nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem czy rodzicem;

    ►nie radzisz sobie z nauką;

    ►ktoś naruszy Twoje prawa;

    ►masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;

    ►chcesz po prostu z kimś porozmawiać;

    ►chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

    NIE CZEKAJ, AŻ PROBLEMY SIĘ NAWARSTWIĄ!

    PRZYJDŹ, ZAPRASZAM !

   • Rodzicu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

    ►niepokoi Cię zachowanie dziecka;

    ►zauważasz u dziecka problemy w nauce bądź niepowodzenia szkolne;

    ►chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;

    ►potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

    ►masz pytania i nie wiesz, do kogo zwrócić się po pomoc.

                          Zapraszam, postaram się pomóc

   • Nauczyciele mogą oczekiwać:

    ►pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów;

    ►analizy orzeczeń i opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;

    ►pomocy w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach;

    ►współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości bądź ograniczeń dziecka,

    ►wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i pro-filaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia z doradcą zawodowym z poradnictwa i planowania kariery edukacyjno-zawodowej);

    ►wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami uczniów sprawiających różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmowy z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi);

    ►wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole

   • Od 12 listopada 2018 r. rusza program pomocy uczniowskiej "Damy radę".

    Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki od godz. 14:25.

    UCZNIOWIE, KTÓRZY CHCIELIBY SKORZYSTAĆ Z TEJ FORMY POMOCY,

    POWINNI ZGŁOSIĆ SIĘ W TEJ SPRAWIE

    DO PANI PEDAGOG Małgorzaty Rydzewskiej.