• Religia - oświadczenie

   • Oświadczenie w sprawie lekcji religii

    • Plik w formacie PDF
     Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki w formacie PDF
    • Plik w formacie DOC
     Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) w sprawie uczęszczania ich dziecka na lekcje religii/etyki w formacie DOC