• Terminarz zajęć 2018/2019

   • TERMINARZ  ZAJĘĆ  LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  DLA DOROSŁYCH  W GRAJEWIE  ROK  SZKOLNY 2018/2019,   SEMESTR  I.

   •   

    1. Konsultacja  zbiorowa                                                           08.09.2018 r.

    2. Konsultacja  zbiorowa                                                           15.09.2018 r.

    3. Konsultacja  zbiorowa                                                      22-23.09.2018 r.

    4. Konsultacja  zbiorowa                                                           29.09.2018 r.

    5. Konsultacja  zbiorowa                                                      06-07.10.2018 r.

    6. Konsultacja  zbiorowa                                                           20.10.2018 r.

    7. Konsultacja  zbiorowa                                                      27-28.10.2018 r.

    8. Konsultacja  zbiorowa                                                      17-18.11.2018 r.

    9.Konsultacja  zbiorowa                                                            24.11.2018 r.

    10. Konsultacja zbiorowa                                                          01.12.2018 r.

    11. Konsultacja zbiorowa                                                          08.12.2018 r.

    12.Konsultacja  zbiorowa                                                     15-16.12.2018 r.

    13.Pisemne  egzaminy  semestralne                                        5, 7.01.2019 r.

    14.Ustne  egzaminy  semestralne                                           8-16.01.2019 r.

    15.Klasyfikacyjne  posiedzenie  Rady  Ped.                17.01.2019 r. godz. 1510

    16.Pisemne egzaminy  poprawkowe                       04.02.2019 r. godz. 1500

    17.Ustne egzaminy  poprawkowe                       05-06.02.2019 r. godz.1500

    18.Pierwsza  kons. zbior. w  semestrze  wiosennym             9-10.02.2019 r.

     

    Uwaga! Wszelkie zmiany terminarza spowodowane przyczynami zewnętrznymi będą ogłaszane niezwłocznie po ich zaistnieniu.