• Wydarzenia

   • BEZPIECZEŃSTWO W INTERNACIE

    BEZPIECZEŃSTWO W INTERNACIE

    12.10.2018 11:18
    BEZPIECZEŃSTWO W INTERNACIE

        W dniu 04 października 2018 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Grajewie, Panią Sylwią Gosiewską.

        Temat spotkania: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Wychowankowie uczęszczający do klas pierwszych zostali wyposażeni w podstawową wiedzę związaną ze skutkami łamania prawa przez nieletnich. Spotkanie było kolejnym z cyklu spraw związanych z bezpieczeństwem wychowanka w placówce.

   • Spotkanie integracyjne

    Spotkanie integracyjne

    19.09.2018 14:30

    Spotkanie integracyjne

    W  dniu  11.09.2018r.  społeczność  internacka  przyjęła  w  poczet  wychowanków  swoich  młodszych  kolegów i koleżanki. Po uroczystym ślubowaniu odbyły się gry i zabawy integracyjne. Wszyscy miesz-kańcy  mieli okazję lepiej się poznać, natomiast pierwszoklasiści sprawdzić swoją wiedzę i refleks w kon-kursach i grach zorganizowanych przez starszych wychowanków. Na zakończenie imprezy odbyło się wspólne grillowanie.

    Opr. Kamila Januszek.

     

     

    Zobacz zdjęcia