• I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie

     • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

        • WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY o HIV/AIDS

         30 listopada 2018r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W eliminacjach wzięło udział 42 uczniów szkół średnich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na etapie powiatowym. Poziom olimpiady był wysoki i wyrównany. Spośród uczestników wyłoniono trzech laureatów, odpowiednio z Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku, Sokółce i Łomży.

        • Zbratani z poprawną polszczyzną

         Uczennice klasy I A – Aleksandra Popowska, Anna Czapska, Julia Wróblewska, Klaudia Sobolewska, Martyna Jaczyńska, Natalia Maciorowska, Weronika Kruszyńska, Weronika Sikorska, Wiktoria Bałdyga, uczennica klasy II C – Karolina Maciorowska i uczniowie klasy III C – Agnieszka Konecko, Daria Ławska, Klaudia Sitek, Milena Żbikowska, Patrycja Chilińska, Weronika Mysiewicz oraz Mateusz Wójcicki zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Najlepszy wynik (30 pkt/30 pkt) uzyskały: Klaudia Sobolewska, Milena Żbikowska i Klaudia Sitek.

        • Wspomnienia poHerbertowskie…

         Zasłynął przede wszystkim z cenionego tomiku Pan Cogito. Jest symbolem niezłomnego poety, wybitnego myśliciela, który pod presją komunistycznej władzy nie ugiął moralnych kolan. Zawsze pozostawał wierny najjaśniejszej idei, jaką jest prawda, i dlatego rok 2018 ustanowiono Rokiem Zbigniewa Herberta.

        • Tego jeszcze nie było! Słów kilka o pewnym konkursie…

         22 listopada 2018 roku w Grajewskim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta Rozmyślania Pana Cogito zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie. Nasze liceum reprezentowały uczennice – Weronika Żmijewska (1a), Kinga Glińska (2c), Patrycja Chilińska (3c), Agnieszka Konecko (3c) i Julia Styczyńska (3c). Każda z nich, rozumiejąc wartość artystyczną utworu Herberta, zaprezentowała interpretację tekstu poetyckiego poruszającą intelekt, wyobraźnię i emocje odbiorców. Młode Artystki, zgodnie z zasadami poprawnej wymowy, czystości dykcji i emisji głosu jako najważniejszego instrumentu wykonawczego, opowiadały o uczuciach, wartościach, nonkonformizmie, odwadze, pięknie, o czytaniu i wędrówce egzystencjalnej. Weronika mówiąca o intymnej więzi wnuka z „przenajświętszą babcią” (Babcia), Kinga prezentująca podróż do krainy literatury (Po

        • Szkolne Obchody Roku Zbigniewa Herberta 2018 Wielka Ojczyzna Zbigniewa Herberta

         „Naród, który traci pamięć, traci sumienie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów narodu śmiertelne za-grożenie”. Słowa te, wypowiedziane przez autora Pana Cogito, stały się zarzewiem wielkich wydarzeń edukacyjnych, które z kolei stały się udziałem społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Grajewie w Roku Herbertowskim. Organizatorom przedsięwzięcia kulturalnego przyświecało wiele celów, spośród których kluczowym było popularyzowanie artystycznego dorobku „pana od przyrody” oraz świata wartości z patriotyzmem w roli głównej w Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     • Partnerzy

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
     • Godziny dzwonków

      Środa 19.12.2018
     • E-dziennik / Facebook